OSIEK-AERA
AERA   Adresaro
de Internaciaj Radio-Stacioj
      
Skribi al internaciaj stacioj estas tre grava helpo al ili. Nu, esperantistoj ne havas ŝtaton, kiu dungus diplomatojn kaj armeanojn: pro tio ni devas pruvi mem, ke ni ekzistas kaj aŭskultas.
Simpla poŝtkarto al Esperanto-red., por informi ke ni aŭskultis (aŭ provis aŭskulti), por esprimi opinion, ion sugesti, ktp. estas paŝo eta por ni sed ege utila por ili.
Stacioj en Interreto  |  novinfo.txt (ASCII)


AERA


© OSIEK - 2001.12.12 . Viajn rimarkojn al TTT-red..
Bonvolu publikigi informojn pri radio menciante kiel fonton:
AERA (OSIEK - Amikaro de Esperanto en Radio).