Radio 3.ZZZ
Sendu rimarkojn al:
Radio 3.ZZZ - Esperanto, P.O. Box 1106, VIC 3066 COLLINGWOOD, Aŭstralio© OSIEK - 99.09.05. Viajn rimarkojn al TTT-red.