Korea Esperanto-Radio Interreta
Sendu rimarkojn al: leono@esperanto-radio.net
TTT. http://esperanto-radio.net/


KERI disponigas inform-bultenojn je RealAudio-formato,
kune kun la tekstoj, pri Koreio kaj la tuta mondo

Koreaj novaĵoj  -  Mondaj novaĵoj  -  E-aj kantoj© OSIEK - 99.09.01. Viajn rimarkojn al TTT-red.