Radio Polonia
Sendu rimarkojn al: esperanto.redakcio@radio.com.pl
Radio Polonia - Esperanto, Skrytka 46, PL - 00977 WARSZAWA, Pollando

TTT. http://www.radio.com.pl/polonia/esperanto_eo.asp

30-minuta programo ĉiutaga
aŭskulti | kopii     por Ameriko: |


Nepre vizitu arkivojn ĉe Esperanta Retradio de Anton Oberndorfer:
el la jaro 1998  -  el la jaro 1999  -  el la jaro 2000© OSIEK - 2000.04.03 . Viajn rimarkojn al TTT-red.