Esperanta Retradio
de Anton Oberndorfer
Sendu rimarkojn al: aldone@hotmail.com
TTT. http://start.at/retradio


Esperanta Retradio disponigas arkivojn de Radio Polonia
el la jaro 1998  -  el la jaro 1999  -  el la jaro 2000© OSIEK - 2000.02.25. Viajn rimarkojn al TTT-red.