LG-Bonvenon
plena pagho

OSIEK-Premio 2002 al Kreŝimir Barkoviĉ por traduko de 7000 tagoj en Siberio de K. Ŝtajner
- - -
Kaj kiu pravas: nova libro de Eugene de Zilah

 

Karaj Amikoj,

Bonvenon en novan serion de LG! Pli ol 4 monatoj pasis de post la n-ro 101; kelkaj el vi ŝatis la diskretajn ŝanĝojn en la aspekto, ni do provos plue plibonigi estetikajn detalojn.

Dankon al ĉiuj el vi kiuj gratulis okaze de la 100a; tamen neniu kuraĝis trafoliumi la tutan kolekton por parigi vizaĝojn kaj nomojn de LG-kontribuantoj!

Julio 2002 riĉis diversflanke. Aperis la anoncita libro de via redaktoro, Kaj kiu pravas; vi trovos la unuan (verŝajne) recenzon, fare de Jean-Luc Tortel, sur paĝo 22 de tiu ĉi LG. Ĝi vendiĝis unue dum la IEK en Loveno (vidu prie sur paĝo 7). Dum la sama IEK, Barkoviĉ ricevis la OSIEK-premion de 2002. En venonta LG vi scios iom pli pri la premiito. Tiu ĉi kajero ja rapide pleniĝis, mi eĉ devis rezigni pri rakonto, flankenmeti recenzojn kaj mencii nur mallonge kelkajn librojn en Ĉu vi jam scias?

Ne forgesu la baldaŭan Zamenhof-tagon: vi certe trovos valoran libron en LG-Librolisto; tio helpos la pluvivon de la revuo. Tiu ĉi n-ro eble estas la lasta de via abonperiodo: se vi tuj reabonos vi eskapos la minacon de prezaltigo en 2003.

Madeleine de ZILAH

La Gazeto n.102
2002.10.31
Enhavo


Ĉi tie legeblas

La milito de Trojo kaj la albana morokodo


Aŭtoroj

Ed BORSBOOM,  Peter BROWNE,  Nora CARAGEA,  Jana CICHOVÁ,  Jean DOUBLET,  Angelo DURANTI,  David GASCOYNE,  Jàn GÖLDRICH,  HASZPRA Ottó,  Denise HUBERT,  Ismail KADARE,  Kris LONG,  Magda Lena,  Rokuro MAKABE,  Bardhyl SELIMI,  Jean-Luc TORTEL,  Eugene de ZILAH

K
A
R
A
J


L
E
G
A
N
T
O
J


LG-102   Enhavo

 

 • per la haroj, Guliveron!   p. 3   [Red-vortoj]
  Eugene de ZILAH
 • Alvoko al ĉiuj japanaj aŭtoroj   p. 6   [Leteroj]
  Jean DOUBLET
 • Urĝa alvoko pri la Ekumena   p. 6   [Leteroj]
  Angelo DURANTI
 • Bedaŭrinde!   p. 6   [Leteroj]
  Rokuro MAKABE
 • Gratulojn!   p. 6   [Leteroj]
  Denise HUBERT
 • Loveno 2002 - Konferenco de rekordoj   p. 7   [Nia vivo]
  Jàn GÖLDRICH
    pri IEK 2002
 • La milito de Trojo kaj la albana morokodo   p. 12   [Nia kulturo]
  Ismail KADARE, el la albana tradukis Bardhyl SELIMI
    el Esĥilo - tiu granda perdinto de Ismail KADARE, eseo
    el la albana - prezento de Kadare kaj traduko el lia verko - fragmento (plena teksto en la revuo)
 • Legendoj el Sud-Bohemio   p. 19   [Rakontoj]
  Jana CICHOVÁ
 • Rekonstruo de Internacia Esperanto-Instituto   p. 20   [Nia tribo]
  Ed BORSBOOM
    el la baldaŭ aperonta biografio de Andreo CSEH, fare de Ed Borsboom
 • Kaj kiu pravas   p. 22   [Ni legis]
  Jean-Luc TORTEL
    pri Kaj kiu pravas - memorspertoj de Eugene de ZILAH, Pro Esperanto, 2002 - 360p
 • Inter ludo kaj lulo - du legindaj poemvolumoj   p. 23   [Ni legis]
  Peter BROWNE
    pri Malmalice de Johan VALANO, IEM, 2001 - 64p
    pri Barbaraj sonoj kaj sonetoj de Geraldo MATTOS, Fonto, 2000 - 80p
 • KVE 102   p. 24   [Ludoj]
  Magda Lena
 • Odeur de pensée   p. 25   [Nia kulturo]
  David GASCOYNE, elangligis kaj prinotis Kris LONG
    pri Odeur de pensée de David GASCOYNE, poemo
 • Proverbo-ĉifro 102   p. 26   [Ludoj]
  Nora CARAGEA
 • Esperanto kaj la literoj Q, W, X, Y   p. 27   [Debatoj]
  HASZPRA Ottó
 • pri Diego-tradukoj, Esperanto-domoj, premioj, libroj...   p. 30   [Ĉu vi jam scias...?]

LG-102   Enhavo

LG-102© La Gazeto - 2002.10.31 - 2002.11.03. Viajn rimarkojn al TTT-red.