LG-Bonvenon
plena pagho

OSIEK-Premio 2003 al Gerrit Berveling por Antologio Latina IEK 2004 en Pécs, Hungario

 

Karaj Amikoj,

Ni ne forgesis vin dum la somera paĵzo kaj revenas al vi kun du novaÏoj, unu bona kaj unu malbona. Unue la malbona: pro altigo de sendokostoj la baza abonprezo estas de nun 27 eĵroj. Kaj la bona: ĝis la zamenhofa tago vi rajtas donaci duonprezan abonon al neabonanta amiko: sendu rekte liajn nomon kaj adreson al LG, kaj vian pagon aĵ sciigon pri via pagmaniero.

Ni estis en IEK en Prago kaj aplaĵdis surloke la OSIEK-premiadon de Gerrit Berveling por "Antologio Latina"; la voÀdonantojn impresis ne nur tiu Ài verko, sed ankaĵ lia giganta laboro por Esperanto. Pri li estos artikolo en venonta LG-numero.

Tiu Ài kajero rapide pleniĝis: la somero maturigis 6 aprezojn kaj recenzojn por la rubriko "Ni legis". Ni enkondukis novaÏon en "Debatoj": artikolojn pri la politika kaj socia nuntempa vivo; reagoj estos bonvenaj. André Cherpillod aperas trifoje en la revuo, en tri entuziasmaj artikoloj, pri tri libroj. Trifoje gratulon!

Esploru la aldonan libroliston kaj ĝian specialan oferton: vi eble trovos deziratan libron!

Madeleine de ZILAH

La Gazeto n.108
2003.10.31
Enhavo


Ĉi tie legeblas

Konferenco de OSIEK en Prago


Aŭtoroj

Husejn AL AMILY,  ALGIS,  Rosa AUMEUNIER,  Peter BROWNE,  Till-Dietrich DAHLENBURG,  Anatolo GONCHAROV,  Claus J. GÜNKEL,  Denise HUBERT,  Garry KASPAROV,  Lydia KERREMANS,  Anna LÖWENSTEIN,  Rokuro MAKABE,  SHI Chengtai,  Jean-Luc TORTEL,  Eli URBANOVÁ,  Antonio VALÉN,  Horst VOGT,  Toon WITKAM,  Eugene de ZILAH

K
A
R
A
J


L
E
G
A
N
T
O
J


LG-108   Enhavo

 

 • Tri teroroj...   p. 3   [Red-vortoj]
  Eugene de ZILAH
 • Konferenco de OSIEK en Prago   p. 7   [Nia vivo]
  Jean-Luc TORTEL
    IEK 2004
 • Ĉion kulpis viroj   p. 8   [Nia kulturo]
  Eli URBANOVÁ
 • Du historiaj eraroj de la Esperanto-Movado   p. 9   [Movada vivo]
  Anatolo GONCHAROV
 • ŜPB-108   p. 11   [Ludoj]
  elektita de ALGIS
 • El viaj leteroj...   p. 11   [Leteroj]
  Peter BROWNE, Denise HUBERT, Anna LÖWENSTEIN, Rokuro MAKABE
 • Kion trinkis la faraonoj?   p. 12   [Nia historio]
  Rosa AUMEUNIER
 • Irako - la batalo kontraŭ la malbono   p. 13   [Debatoj]
  Garry KASPAROV, tradukita de Toon WITKAM
    el la usona
 • Amina, la propagandila viktimo   p. 15   [Debatoj]
  Husejn AL AMILY
 • Brave, sinjoro de Zilah !   p. 16   [Ni legis]
  Eli URBANOVÁ
    pri Kaj kiu pravas de Eugene de ZILAH, Memorspertoj - Pro Esperanto, 2002 - 360p
 • Vivospertoj   p. 17   [Ni legis]
  Lydia KERREMANS
    pri Tarokoj kaj epokoj de Christian DECLERCK
 • Mirinda laboro de Johansson   p. 18   [Ni legis]
  Antonio VALÉN
    pri Mirinda vojaĝo de Nils Holgersson (La) de Selma LAGERLÖF, tradukita de Sten JOHANSSON
 • Instrulibro glate tralegebla   p. 20   [Ni legis]
  Claus J. GÜNKEL
    pri Misteroj de la ĉina skribo (La) de André CHERPILLOD
 • Libro pri la tempa kulturo   p. 21   [Ni legis]
  SHI Chengtai
    pri Kalendaro tra la tempo kaj la spaco (La) de André CHERPILLOD
 • Atentenda projekto   p. 22   [Ni legis]
  Till-Dietrich DAHLENBURG
    pri Tri pri la tria de André ALBAULT, de Jean DOUBLET
 • La venĝo   p. 23   [Rakontoj]
  Horst VOGT
 • Ĉu vi jam scias...?   p. 30   [Ĉu vi jam scias...?]
    pri Salvador Gumá, tradukoj, rekordoj, Andreo Cseh, libroj, geedziĝoj

LG-108   Enhavo

LG-108© La Gazeto - 2003.10.31 - 2004.02.06. Viajn rimarkojn al TTT-red.