LG-Bonvenon
plena pagho

Osiek-Premio 1998 al Claude Piron
por La bona lingvo
- - -
Semajno kun T.I.R.-kamionisto

 

Karaj Kolegoj,

Post la kutima 4-monata silento jen la unua rikolto de nova LG-sezono.

Gratulon al Claude Piron, la 9-a OSIEK-premiito, pro La bona lingvo, jam 10-jara kaj ĵus reeldonita: vi legos, aŭ relegos en tiu ĉi numero kiel li fascine malkovris Esperanton. Ján Göldrich raportas pri la Konferenco sperte organizita de Triestanoj.

Via redaktoro analizas la esencon de argumento kutima ĉe ĝisostaj oponuloj al Esperanto, dum JAKOBO enkamioniĝas.

La eldono de poemoj de Li Bai en Esperanto instigis Kris Long mediti pri gravaj tradukproblemoj.

Vi trovos aliajn mensonutrajn artikolojn: de Jeremi Gishron, Yamasaki Seikõ, Bardhyl Selimi.

Fine, se vi ŝatas LG-on, vi eble ne tro grumblos pro neevitebla modera kresko de la abonprezo, kaj kontrolos ĉu n-ro 78 ne estas la lasta de via abonperiodo. Dankon!

Madeleine de ZILAH

La Gazeto n.78
1999.10.31
Enhavo


Ĉi tie legeblas

Bazoj literatura historia aŭ geografia...

Neforgesinda konferenco en Triesto


Aŭtoroj

Nora CARAGEA,  René DE CLERCK,  Stellan ENGHOLM,  Jeremi GISHRON,  Federico GOBBO,  Jàn GÖLDRICH,  Claus J. GÜNKEL,  K JAKOBO,  Sten JOHANSSON,  Algis KASPIRAVICIUS,  Kris LONG,  Abel MONTAGUT,  Claude PIRON,  Spiros SARAFIAN,  Bardhyl SELIMI,  Jean-Luc TORTEL,  YAMASAKI Seikô,  Eugene de ZILAH

K
A
R
A
J


L
E
G
A
N
T
O
J


LG-78   Enhavo

 

 • Bazoj literatura historia aŭ geografia...   p. 3   [Red-vortoj]
  Eugene de ZILAH
    fragmento (plena teksto en la revuo)
 • Leteroj   p. 5   [Leteroj]
  Jean-Luc TORTEL, Bardhyl SELIMI, René DE CLERCK, Abel MONTAGUT, Federico GOBBO, Spiros SARAFIAN
 • Neforgesinda konferenco en Triesto   p. 7   [Nia vivo]
  Jàn GÖLDRICH
 • Ili diris...   p. 7   [Ili diris...]
  Stellan ENGHOLM
 • Stranga esperantisteco   p. 11   [Nia tribo]
  Claude PIRON
 • Ekflirtu, ho flago!   p. 12   [Nia kulturo]
  Jeremi GISHRON
 • KVE-78   p. 13   [Ludoj]
 • Sinjoro, se vi ne deziras trinki   p. 18   [Ni legis]
  recenzis Kris LONG
    pri Poemaro de LI Bai, elĉinigita de GUOZHU, kaj aliaj
 • Majstra klasikaĵo   p. 20   [Ni legis]
  recenzis Sten JOHANSSON
    pri Morto de Ivan Iliĉ (La) de TOLSTOJ
 • Infanoj tre bonvenaj   p. 21   [Ni legis]
  recenzis Claus J. GÜNKEL
    pri Infanoj en la arboj (La) de G. PAUSEWANG
 • Esperantismo de anarkiisto   p. 21   [Ni legis]
  recenzis YAMASAKI Seikô
    pri Malneŭtrale pri la neŭtrala de Nikolao GUDSKOV
 • Kuru, kuru, kuru... Sidu, sidu, sidu...   p. 23   [Nia tribo]
  K JAKOBO
 • Ni ridetu!   p. 27   [Ni ridetu]
 • Albanoj je la fino de la 20a jarcento   p. 28   [Nia historio]
  Bardhyl SELIMI
 • ŜPB-78   p. 29   [Ludoj]
  elektita de Algis KASPIRAVICIUS
 • Proverbo-Ĉifro 'pĉ-78'   p. 31   [Ludoj]
  Nora CARAGEA
 • Ĉu vi jam scias...?   p. 31   [Ĉu vi jam scias...?]

LG-78   Enhavo

LG-78© La Gazeto - 1999.10.31 - 2001.01.07. Viajn rimarkojn al TTT-red.