LG-Bonvenon
plena pagho

Feliĉan novan jaron
Esperantoplenan novan jarcenton
Homindan novan jarmilon

 

Karaj Legantoj,

Se vi volas tuj legi la plej pezajn artikolojn de LG86 vi havas tri eblecojn: Declerck, Oeste kaj Steele. Christian Declerck estas rigora, perfektiĝema, akravida je ĉiuj stumblaĵoj de nia lingvo: en Ĉu recenze? li argumente instigas nin al pli granda atento verka kaj eldona.

Ĉu Esperanto estas vivanta lingvo? verkita de Wilhelm Oeste antaĵ 65 jaroj! Kion li dirus hodiaĵ pri tiu daĵre aktuala temo? Ĉu li alarmiĝus, kiel Tazio Carlevaro en ĵus aperinta studo Ĉu E-o transvivos la jaron 2045? Ĉu li estus pli nuanca, kiel Zlatko Tiŝljar en E-o vivos malgraĵ la esperantistoj.

Trevor Steele havas favoratan temon: la aborigenoj, tiuj de Aĵstralio (legu Australia felix), la indiĝenoj de Sed nur fragmento. Nu, ĝuste pri la aĵstraliaj aborigenoj aperis en Usono furora libro, kiu poste fariĝis skandala. Kio sugestis al Trevor prikomenti por vi tiun libron en Antikva nova utopio.

Tiele preskaĵ ne plu restis loko por aliaj artikoloj, eĉ ne por la 'ludoj'. Paciencu ĝis LG87. Dankon!

Madeleine de ZILAH

La Gazeto n.86
2000.01.31
Enhavo


Ĉi tie legeblas

pri OSIEK-Premio 2000, libretoj...

Historie pri Rovinj


Aŭtoroj

Lupiro el ANAVALO,  Henk BEIJNE,  André CHERPILLOD,  Jana CICHOVÁ,  Christian DECLERCK,  Zlata FLEGO,  V. ŜUŜKIN,  Anatolo GONĈAROV,  Ulrich MATTHIAS,  Silvia MORITZ,  Wilhelm T. OESTE,  Trevor STEELE,  Jean-Luc TORTEL,  Gerrie VAN GEFFEN,  Theun de VRIES,  Eugene de ZILAH

K
A
R
A
J


L
E
G
A
N
T
O
J


LG-86   Enhavo

 

 • La Ŝildo   p. 3   [Red-vortoj]
  Eugene de ZILAH
 • Citaĵoj pri feliĉo   p. 5   [Ili diris...]
  elektis Jana CICHOVÁ
    de Seneca, Diderot, Tolstoj ktp.
 • La ekskomuniko de Baruĥ de Spinoza   p. 6   [Nia historio]
  Theun de VRIES, elnederlandigis Henk BEIJNE
    el Spinoza de Theun de VRIES
 • Antikva nova utopio   p. 7   [Nia kulturo]
  Trevor STEELE
 • Kiam vualo leviĝas   p. 15   [Ni legis]
  recenzis Ulrich MATTHIAS
    pri Vualo de l' Silento de ĜURA, elfrancigis Henri CASTIAU, Parizo: SAT, 1997 - 168p
 • Ĉu recenze ?   p. 18   [Nia lingvo]
  Christian DECLERCK
 • Kiel mortis maljunulo   p. 19   [Rakontoj]
  V. ŜUŜKIN, elrusigis Anatolo GONĈAROV
    novelo
 • Onoj & inoj   p. 21   [Ni ridetu]
  Lupiro el ANAVALO
 • Besta taksado   p. 21   [Rakontoj]
  Jean-Luc TORTEL
 • Kiam realo mizeras   p. 22   [Ni legis]
  Silvia MORITZ
    pri Promeso en obskuro de Manuel de SEABRA, noveloj, IEM, Vieno, 1997
 • Kiam viro solecas...   p. 23   [Ni legis]
  Gerrie VAN GEFFEN
    pri Paneo (La) de Georges LAGRANGE, novelaro, IEM, Vieno, 1998, 160p
 • Ĉu esperanto estas vivanta lingvo   p. 24   [Nia lingvo]
  Wilhelm T. OESTE
 • Hégésippe Simon, la granda demokrato   p. 27   [Ni ridetu]
  André CHERPILLOD
 • pri OSIEK-Premio 2000, libretoj...   p. 29   [Ĉu vi jam scias...?]
 • Osiek-Konferenco en Istrio   p. 30   [Nia vivo]
 • Historie pri Rovinj   p. 30   [Nia vivo]
  Zlata FLEGO
    el Tempo, 4/96 kaj 1/97

LG-86   Enhavo

LG-86© La Gazeto - 2000.01.31 - 2001.06.24. Viajn rimarkojn al TTT-red.