LG-Bonvenon
plena pagho

Voĉdonado por OSIEK-premio 2000 en Motovun, Istrio, Kroatio, la 20an de julio. Proponitoj:
William AULD, Antonio MARCO BOTELLA, Carlo MINNAJA, Trevor STEELE, Eli URBANOVÁ

 

Karaj Amikoj,

Tiu-ĉi LG-kajero estas iom escepta. Unue ĝi entenas la liston de proponoj validaj por OSIEK-premio: 64 % por la 5 favoratoj, entute 16 aŭtoroj por 18 verkoj. Jen listo de verkaĵoj diverskiale legindaj, aŭ utilaj. Bedaŭrinde venis nur 63 respondoj (99 pasintjare).

En '99a mi demandis al XIE Yuming ĉu li bonvolas rakonti por LG ion pri lia traduk-laboro de la OSIEK-premiita Ruĝdoma sonĝo. Lia respondo estas korŝira dokumento. Legu tuj!

Ni flankenmetis por venonta numero prilingvajn artikolojn, ĉar ili ja abundis en la antaŭaj numeroj. Ni elektis iom pli da recenzoj ol kutime... prefere ili aperu antaŭ elvendiĝo de la libroj!

Kvankam ni devis rezigni pri kelkaj artikoloj jam planitaj, tiu ĉi kajero estas pli dika... jen donaceto por helpi vin pacienci ĝis la oktobra rikolto!

Madeleine de ZILAH

La Gazeto n.89
2000.06.15
Enhavo


Ĉi tie legeblas

Osiek-premio 2000

Skize pri Istrio


Aŭtoroj

Matthias BEHLERT,  Bertolt BRECHT,  Nora CARAGEA,  Carlos I. DE JESUS,  Christian DECLERCK,  Adriaan DEN HAAN,  Fernando de DIEGO,  EdZ,  Miguel FERNÁNDEZ,  JOHAN' LUKO,  Josef KAVKA,  Marĉelo TRAMPUH,  Sabine TRENNER,  Truus VAN WOERDEN,  YAMASAKI Seikô,  Eugene de ZILAH

K
A
R
A
J


L
E
G
A
N
T
O
J


LG-89   Enhavo

 

 • Esperanto! Kion ci esperas?   p. 3   [Red-vortoj]
  Eugene de ZILAH
 • Leteroj   p. 5   [Leteroj]
  Josef KAVKA, Matthias BEHLERT, YAMASAKI Seikô
 • Proverbo-ĉifro 'pĉ-89'   p. 6   [Ludoj]
  Nora CARAGEA
 • ŜPB-89   p. 7   [Ludoj]
 • Vivo de Galilei, scenoj 4 kaj 5   p. 8   [Nia kulturo]
  de Bertolt BRECHT, elgermanigis Adriaan DEN HAAN
    el Vivo de Galilei de Bertolt BRECHT
 • La familio   p. 16   [Ni legis]
  recenzas EdZ
    pri Familio (La) de BAKIN, elĉinigis WEI Yida
 • Antaŭ du mil jaroj   p. 17   [Ni legis]
  recenzas Fernando de DIEGO
    pri Ŝtona Urbo (La) de Anna LÖWENSTEIN
 • Osiek-premio 2000   p. 18   [Nia kulturo]
 • Skize pri Istrio   p. 21   [Nia historio]
  Marĉelo TRAMPUH
 • XIE Yuming pri XIE Yuming   p. 22   [Nia kulturo]
 • Tri diroj   p. 25   [Nia kulturo]
  Carlos I. DE JESUS
 • Neniam io estas tute for!   p. 28   [Nia kulturo]
  Truus VAN WOERDEN
 • Skurĝe kontraŭ stulto kaj similaj artoj   p. 29   [Ni legis]
  recenzas Miguel FERNÁNDEZ
    pri Skurĝe kontraŭ stulto kaj similaj artoj de John FRANCIS, Tri rakontoj pri la miljara paco
 • Genia sed handikapita   p. 30   [Ni legis]
  recenzas Christian DECLERCK
    pri Kapturnoj de Higinio GARCIA
 • Revivigi plurjarcentan trezoron   p. 32   [Ni legis]
  recenzas Sabine TRENNER
    pri Antologio de kroataj unuaktaj dramoj kompilis Branko HEĈIMOVIĈ
 • Senvuale   p. 33   [Ni legis]
  recenzas JOHAN' LUKO
    pri Senvuale de Ada CSISZÁR
 • Ĉu vi jam scias...?   p. 34   [Ĉu vi jam scias...?]

LG-89   Enhavo

LG-89© La Gazeto - 2000.06.15 - 2001.01.07. Viajn rimarkojn al TTT-red.