OSIEK

2019

IEK'19 okazos en Kondoros, Hungario, de la 13a ĝis la 19a de julio 2019, kaj traktos la temon Hungara kulturo. Flanktemo: alretigo de la OSIEK premio.

Kandidatiĝo por organizado de estonta konferenco

Se organizado de estonta konferenco interesas vin, bonvolu studi tiun paĝon, la regularon, kaj skribi al la sekretario: sekretario@ aŭ al la kasisto: kasisto@ (adresoj estas sekvataj de osiek.org). Organizado de konferenco estas tre entuziasma evento por aktiva Esperanto-klubo.

Kutima enhavo de IEK

Internacia Esperanto-Konferenco okazas normale dum la tria kompleta semajno de julio t.e. ĵus antaŭ la Universala Kongreso de Esperanto: de sabata vespero ĝis la sekvanta vendredo (ekz: la IEK-14 en Brașov okazis inter la 18a kaj la 25a de julio 2014).

Dimanĉe oni prezentas la premiindajn verkojn por OSIEK-premio. Tiuj verkoj restas je dispono, aĉeteblaj kaj pristudeblaj dum la Konferenco.

Dum la semajno: prelegoj, lekcioj, seminarioj kaj kursoj (precipe matene); turismaj aranĝoj kaj spektakloj (precipe posttagmeze kaj vespere). Post ĉiu prelego okazas pridemandado kaj diskuto: tempo estas antaŭvidita tiucele. Unu prelego, krom la pritemaj, prezentas aspektojn de la 'Nuna situacio de Esperanto-Kulturo'. Alia nepra ekstertema prelego estas pri la loko kaj regiono kie okazas la Konferenco.

Ĝenerala asembleo de OSIEK okazas vendrede. Ĉiu estas bonvena por diskuti kaj proponi, sed nur membroj voĉdonas por la premio, por la loko kaj temo de la venonta IEK.

La konferencon sekvas tritaga ekskurso.

La temojn kaj lokojn de venontaj Konferencoj elektas, per rekta voĉdonado, la membroj de la Societo ĉeestantaj la Konferencon. La IEK-ojn organizas lokaj grupoj, kies inviton la ĝenerala asembleo de OSIEK akceptis. La lokaj organizantoj havas plej grandan liberon, sed pri prelegantoj respondecas OSIEK. Por ebligi rektajn interŝanĝojn, la nombro de partoprenantoj al IEK estas limigita al cent kvindek.

Etoso de IEK

La etoso de Internaciaj Esperanto-Konferencoj estas familia kaj klera. Malpli ol cento da homoj ĉeestas la prelegojn, varme diskutadas, mensoriĉige amuziĝas, esperantisme amikiĝas kaj mergiĝas en mondkulturon.

La temon de konferenco demokratie elektas la ĉeestantaro de la antaŭa. Ĝi povas esti io ajn, esperantisma aŭ ne. La celo de IEK estas pliriĉigi la kulturon kaj esprimkapablon de la ĉeestantaj esperantistoj, per altnivelaj, precizopostulaj interparoladoj, diskutadoj, prelegadoj. Ne temas pri ia somera universitato; la ĉeestantoj estas diskutpartneroj de la prelegantoj, kaj pro tio, la pridiskutado de prelegoj okupas pli da tempo ol la prelegoj mem.

Kvankam IEK ne estas aranĝo por neflue parolantaj esperantistoj, kurso tamen estas disponigita al komencantoj alvenantaj kun konferencanoj. La prelegoj estas analizoj de la kongresa temo je perspektivoj de diversaj homsciencaj fakoj, de historiologio, de filozofio, de lingvistiko ktp.

(el La Gazeto, n. 54)

Temoj kaj lokoj de IEK

Jaro Loko Lando Temo
2019 Kondoros Hungario Hungara kulturo
2018 Grésillon Francio Esperanto en artoj
2017 Banska Stiavnica Slovakio Esperanto-literaturo en la 21-a jarcento
2016 Osijek Kroatio Landoj ĉe vojkruciĝo
2015 paŭzo
La ĝenerala asembleo de la asocio okazis dum UK en Lille
2014 Brașov Rumanio La maro en literaturo kaj muziko
2013 Saint-Amand-Montrond Francio Esperanta muziko
2012 Svitavy Ĉeĥio Sciencfikcio kaj robotoj
2011 Wuhan Ĉinio La ĉina saĝo (18a -> 23a de aprilo)
2010 Herzberg am Harz Germanio Kial Esperanto estas revolucia lingvo? (17a -> 23a de julio)
2009 Kondoros Hungario Humura literaturo en Esperanto (18a -> 24a de julio)
2008 Nova Gorica Slovenio Fernando de Diego (12a -> 18a de julio)
2007 Pazarĝik Bulgario Mitoj kaj legendoj (14a->20a de julio)
2006 Timişoara Rumanio Kio estas Oriento (15a->21a de julio)
2005 Rafina Grekio Bizanca kulturo
2004 Pécs Hungario Esperanta gazetaro
2003 Prago Ĉeĥio Intimaj temoj en esperanto-beletro
2002 Loveno Belgio Scienco kaj socio
2001 Straznice Ĉeĥio Karolo Piĉ kaj liaj mondoj
2000 Motovun, Istrio Kroatio Multkultureco, multlingveco kaj kunvivado
1999 Metz Francio Mono kaj Civilizo
1998 Trieste Italio Romiaj influoj kaj la latina lingvo en la mondkulturo
1997 Rafina Grekio Helenaj influoj en la mondkulturo
1996 Poprad Slovakio Esperanto kaj imperiaj lingvoj en internacia uzado
1995 Varsovio Pollando Vivo kaj verko de Ivo Lapenna
1994 Homburg Germanio Ksenofobio: kaŭzoj kaj rimedoj
1993 Kondoros Hungario Kial paroli Esperanton?
1992 Ateno Grekio Lingvo kaj kulturo
1991 Poprad Slovakio Esperanto kaj 'Nova Eŭropo'
1990 Tinje/Tainach Aŭstrio Ideologio kaj Esperanto
1989 La Chaux-de-Fonds Svisio La fenomeno 'Edmond Privat' (kune kun Literatura Foiro koop)
1988 Metz Francio Internacia kaj naciaj kulturoj sojle de la dua jarcento de Esperanto
 © 2004 - 2018 - OSIEK   ■   lasta ŝanĝo: 2018-07-27