OSIEK

    Kiel membriĝi?

Membriĝo en OSIEK estas unueca kaj via kotizo ebligas vin partopreni en ĉiuj agadoj.

La membro-kotizo al OSIEK estas egalvaloro de 25 poŝtmarkoj por plej ordinara letero en la lando de la membro.

Ekz: Francio: 25 x 0,68 = 17 EUR ; ktp.

Dumviva membro: 15-oble la membrokotizo. Mecenato: 100-oble la membrokotizo.

Por pagrimedoj bonvolu kontakti la kasiston.

 © 2004 - 2018 - OSIEK   ■   lasta ŝanĝo: 2016-01-04