LG-Bonvenon
plena pagho

OSIEK-PREMIO al Paul GUBBINS
pro lernolibro KUNVOJAĜU
- - -
Du gardenioj, novelo de Miguel Fernández

 

Karaj legantoj,

Kia plezuro sendi denove LG al vi post kvarmonata paŭzo! Tamen la kontakto kun niaj verkemaj kolegoj ne rompiĝis kaj nia korbo pleniĝis. El tiu trezoro ni tuj eldonas frandan novelon de Miguel Fernández, Du gardenioj.

Ie en lia pensiga artikolo N. Gudskov notas la gravecon de lernolibroj por nia komunumo. Ja rimarkindas ke ĉi-jare OSIEK-anoj premiigis Paul Gubbins ĝuste pro 'lernolibro': lia densa aŭtobiografio ĉi-numere montras homon entuziasman kaj aktivan, multtalentan kaj serveman. Plie pri la instruotemo troviĝas, disaj en la revuo, kelkaj pecoj memore al la fama instruisto Andreo Cseh.

Ankaŭ interesa: la vidpunktoj de Mao Zifu kaj de Shi Chengtai pri libroj de eŭropanoj.

Lastminute: nia presisto ĵus transloĝiĝis al pli luksa ateliero, kaj liveras pli kostajn produktojn! Ĉu ĉi tiu numero estas la lasta de via abonperiodo? Se jes, reabonu tuj, antaŭ baldaŭa kresko de l' abonprezo... anticipe dankon!

Madeleine de ZILAH

La Gazeto n.66
1996.10.31
Enhavo


Ĉi tie legeblas

Revene al Poprad

Gubbins pri Gubbins


Aŭtoroj

André CHERPILLOD,  Andreo CSEH,  Christian DECLERCK,  Miguel FERNÁNDEZ,  Paul GUBBINS,  Nikolao GUDSKOV,  Claus J. GÜNKEL,  JOHANO,  MAO Zifu,  NIKOLAO,  Ionel ONET,  SHI Chengtai,  Lajos TÁRKONY,  Madeleine de ZILAH,  Malserio ZULO

K
A
R
A
J


L
E
G
A
N
T
O
J


LG-66   Enhavo

 

 • Suspire...   p. 4   [Leteroj]
  MAO Zifu
 • Dankon al Oŝlak   p. 4   [Leteroj]
  Ionel ONET
 • Dankon al Oŝlak   p. 4   [Leteroj]
  Christian DECLERCK
 • Alternativ'   p. 4   [Leteroj]
  André CHERPILLOD
 • Revene al Poprad   p. 5   [Nia vivo]
  Madeleine de ZILAH
 • La Esperanto- kaj la scienca komunumoj: kompara studo   p. 9   [Nia tribo]
  Nikolao GUDSKOV
 • Gubbins pri Gubbins   p. 12   [Nia vivo]
  Paul GUBBINS
 • KVE-66   p. 15   [Ludoj]
 • Du gardenioj   p. 16   [Rakontoj]
  Miguel FERNÁNDEZ
    originala novelo
 • La Ĉefeĉ-ŝlosiloj   p. 21   [Nia tribo]
  Andreo CSEH
    el Vortoj de Andreo Cseh de Andreo CSEH, red Ed BORSBOOM
 • Plej utila broso   p. 22   [Ni legis]
  NIKOLAO
    pri Survoje al universala civilizacio de Giordano MOYA, Barcelono, 1995, 206p., 8 eŭrooj
 • Apostola ĉarmulo   p. 23   [Ni legis]
  Claus J. GÜNKEL
    pri Memorlibro al Andreo Cseh de Katalin SMIDÉLIUSZ, Szombathely, Hungario, 1995, 128p
 • Agregaĵoj en 4 dimensioj   p. 24   [Ni legis]
  MAO Zifu
    pri Vespero jam fariĝis de Rikardo ŜULCO, Paderborno
 • Bedaŭrinde tamen nur revo   p. 25   [Ni legis]
  MAO Zifu
    pri Nova realismo (La) de Bruno VOGELMANN, Antverpeno, 1989, 2a eld. 1994, 186p
 • Revo de mizantropo en la moderna konsumsocio   p. 26   [Ni legis]
  SHI Chengtai
    pri Vivi sur barko de Eugene de ZILAH, egotema letero - Cannes et Clairan, Francio, 1994, 236p.
 • Sampostenaj, sed malsamseksaj   p. 28   [Ni ridetu]
  Malserio ZULO
 • pri Karlo Bodó   p. 29   [Ili diris...]
  Lajos TÁRKONY
    el De paĝo al paĝo de Lajos TÁRKONY
 • Ĉu vi jam scias...?   p. 30   [Ĉu vi jam scias...?]
 • Helpi aŭ ĝeni, ĉiu devas roli, pri 'ŜPB-65'   p. 31   [Ludoj]
  JOHANO

LG-66   Enhavo

LG-66© La Gazeto - 1996.10.31 - 2001.07.04. Viajn rimarkojn al TTT-red.